Jak to działa?

Weryfikacja Projektu

Zanim projekt inwestycyjny zostanie udostępniony inwestorom, jest analizowany i zatwierdzany przez naszych ekspertów. Tylko projekty spełniające restrykcyjne kryteria zostają dopuszczone na platformę ARQIS.

Deklaracja Inwestycji

Po zatwierdzeniu projektu i dodaniu go na platformę, członek platformy deklaruje kwotę jaką chce zainwestować w dany projekt, a w dalszej kolejności przelewa pieniądze na zastrzeżony rachunek escrow.

Monitoring Projektu

Zespół Arqis monitoruje projekt, sprawdzając czy zebrane pieniądze inwestowane są zgodnie z ich przeznaczeniem, a projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

Wypłata zysków

Po zakończeniu inwestycji, członek platformy otrzymuje zwrot zainwestowanej kwoty powiększony o określone wcześniej odsetki na poziomie ok. 6-8% w skali roku.

Na górę